Pre poručivanja molimo proverite svoje mere i uporedite ih s merama iz tabelica. Da bi model odgovarao, Vaše mere trebalo bi da približno odgovaraju merama datim u tabelicama, s dopuštenim odstupanjem od 1,5cm +/-

Tabela 1

Ovu tabelu koristite u slučaju da kupujete haljine svih tipova ili kapute

Tabela 2

Ovu tabelicu koristite u sličaju da kupujete suknje koje prate liniju tela.

Tabela 3

Ovu tabelicu koristite u slučaju da kupujete suknje koje se dole šire, suknje na falte večeg volumena, suknje na pun krug i sl.